OVER RESILIO

Het regent steeds vaker en harder, terwijl het ook heter wordt. Er is veel steen en asfalt in de stad waardoor we vaker wateroverlast en hitte ervaren. Om plensbuien op te vangen en de stad koel te houden hebben we meer groen nodig. Maar ruimte in de stad is schaars. Daarom gaat Amsterdam de onbenutte ruimte van de daken op een vindingrijke manier inzetten. De komende jaren wordt 10.000 m2 aan slimme blauw-groene daken gerealiseerd.

WAAR
De daken worden aangelegd in Kattenburg, Oosterparkbuurt, Indische Buurt, Geuzenveld en de Rivierenbuurt in Amsterdam. Deze buurten zijn uitgekozen omdat ze een hoog risico hebben op wateroverlast en schade bij plensbuien (zie de regenknelpuntenkaart van Rainproof). Bovendien zijn er daken van woningcorporaties die meedoen in deze buurten aan vervanging toe.

De meeste daken worden aangelegd op sociale huurwoningen van de woningcorporaties De Key, Stadgenoot en de Alliantie. De huurders worden hierover geïnformeerd en bij het project betrokken. Ook kunnen huiseigenaren zelf een slim blauw-groen dak aan laten leggen. Vanaf 2020 is hiervoor een subsidie vanuit de gemeente beschikbaar. Niet alleen de bewoners van de panden profiteren van de voordelen van blauw-groene daken, maar de gehele stad en haar inwoners. Ook de onopgemerkte inwoners: vele wilde planten, insecten en vogels.

ONDERZOEK
De werking en effectiviteit van enkele blauw-groene daken is al onderzocht en wetenschappelijk bewezen met het project Smartroof 2.0. Met RESILIO worden de daken voor het eerst op een grotere schaal ingezet en in een slim netwerk verbonden. Dat biedt veel kansen voor nieuw onderzoek. De Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit meten wat de effecten zijn op gebouw-, buurt- en stadsniveau. De HvA ontwikkelt daarnaast business modellen voor de innovatieve techniek. Tot slot doet de GGD onderzoek naar de gezondheidseffecten van groen. De kennis en ervaring worden met andere Europese steden gedeeld. Zo hopen we dat blauw-groene daken ook daar ingezet worden om wateroverlast en hitte als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan.

RESILIO staat voor Resilience nEtwork of Smart Innovative cLImate-adapative rOoftops’.

Het project is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Waternet, MetroPolder Company, Rooftop Revolution, HvA, VU, Stadgenoot, de Alliantie en De Key.

Het project wordt mede gefinancierd uit het ERDF fonds van de Europese Unie via het Urban Innovative Actions programma.

Benieuwd naar de partners en hun rol? Klik hier.

RESILIO IN HET KORT

RESILIO - Wat

WAT

10.000 m2 slimme blauw-groene daken

RESILIO - Waar

WAAR

Amsterdam

RESILIO - Waterberging

EXTRA WATER BUFFER

560.000 liter

RESILIO - Partners

PARTNERS

9

RESILIO - Bijdrage EU

BIJDRAGE EU

€4.8 miljoen

RESILIO - Bijdrage Partners

BIJDRAGE PARTNERS

€1.2 miljoen

RESILIO - Projectduur

PROJECTDUUR

3 jaar

RESILIO - Wie

BETROKKEN BEWONERS

1500

 “Het is belangrijk dat we ons voorbereiden op extremer weer als gevolg van klimaatverandering. Met dit project kunnen we in een keer een enorme oppervlakte op de Amsterdamse daken gebruiken en ik ben erg blij dat nu ook de mensen die geen eigen huis bezitten, kunnen profiteren van de voordelen van deze daken.”

Wethouder Ivens, gemeente Amsterdam

Water is een grondstof. Door het in een buis af te voeren, maken we het tot afval. Dat klopt niet. Steden worden drukker en het klimaat verandert, waardoor de kans op wateroverlast, hittestress en droogte toeneemt. Dit betekent dat steden meer regenwater vast moeten houden voor droge periodes.

Friso Klapwijk, MetroPolder Company

“We laten zien dat je heel precies afspraken kunt maken over de hoeveelheid water die je op een dak bergt, waardoor een blauw-groen dak ook een economische waarde krijgt. Hierdoor wordt het voor ons als waterbeheerder relevant om na te denken over de vraag hoe je die waarde voor zowel het private als het publieke domein optimaliseert.”

Kasper Spaan, Waternet

“Wij willen weten wat er leeft bij de bewoners. We verbinden meerdere daken in een netwerk en laten ze samenwerken op het gebied van waterhuishouding. Dit betekent dat er dus ook meer belanghebbenden in het spel zijn en de rol van goede communicatie steeds belangrijker wordt.

Jan Henk Tigelaar, Rooftop Revolution

We gaan het effect op de stad onderzoeken. In hoeverre zorgen deze daken voor minder wateroverlast? Zijn er positieve effecten op hittestress en leefbaarheid? Dat willen we concreet maken.”

Jeroen Kluck, HvA

De kracht ligt in het koppelen van datasystemen. De informatie uit dakenmanagementsysteem Dakota koppelen we aan de data van Waternet.

Glen Bosman, Consolidated

Voor de EU is overdraagbaarheid van kennis en geleerde lessen aan andere Europese steden belangrijk. Zo kunnen andere steden gebruikmaken van de kennisontwikkeling in RESILIO rondom de techniek, het proces en de implementatie van blauw-groene daken.

Alex Pixley, gemeente Amsterdam